Hiljuti ilmus eestikeelsena maailmas ülipopulaarne „Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat“

21. aprill 2020

2020. aasta alguses nägi trükivalgust eestikeelne „Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat“, mille tõlkimine usaldati meie meditsiinitõlkijate meeskonnale. Teatmeteose kirjastanud Krisostomuse kirjastus tutvustab raamatut järgmiselt: „See unikaalne käsiraamat käsitleb kokkuvõtvalt meditsiini põhivaldkondi ning julgustab ühtlasi vaatlema maailma patsiendi perspektiivist. Rohkem kui kolme aastakümne jooksul miljonite austuse ja usalduse teeninud „Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat“ on jätkuvalt asendamatu kaaslane moodsa meditsiini praktiseerimisel.“

Teekond raamatu tõlkimisest selle ilmumiseni oli aukartust äratavalt pikk.

Planeerimine

Tõlkeprotsessi ettevalmistusega alustasime 2018. aasta kevadel, tõlkimine ise võttis aega umbes aasta ning ülejäänud aeg kulus kujundamisele ja trükkimisele. Tõlkisime kokku u 350 000 sõna (s.o 1400 tõlkelehekülge), mis on tavaliste tarbetekstide puhul tõlgitav ka paari kuuga. Kuna õpik kattis meditsiini kõiki põhivaldkondi, siis sobisid meie hinnangul selle projekti tõlkemeeskonda vaid erialaspetsialistid (sh arstid, laborandid ja meditsiiniharidusega tõlkijad). Paljud sellise oskuspagasiga inimesed tegelevad tõlkimisega enamjaolt põhitöö kõrvalt, mis muutis töötempo tavapärasest aeglasemaks, ent tõlke kvaliteedi tagamiseks olid valdkonda põhjalikult tundvad spetsialistid ainuõige valik. Õnneks oli tõlke tellija väga mõistev ega survestanud kiirustama – ka kirjastuse jaoks oli esmatähtis, et sellist märgilist teost tõlgiksid pädevad inimesed. Projekti eesmärk oli eesti keelde tõlkida kõikehõlmav õpik, mis jääks asjakohaseks aastakümneteks.

Tööprotsess

Esmalt analüüsisime õpiku teksti ja kaardistasime selle teemad. Seejärel panime kokku tõlkemeeskonna, kes suudaks kõik valdkonnad pädevalt ära katta. Kui esialgu uskusime, et kogu tööga saavad hakkama kaks-kolm võimekat meditsiinitõlkijat ja üks „kõikvõimas“ meditsiinitoimetaja, siis pärast tõlketeksti süvaanalüüsi otsustasime, et nii väikesest meeskonnast ei piisa. Kokku kaasasime raamatu peatükkide tõlkimisse ja muudesse ülesannetesse kümmekond inimest. Suurema meeskonna vajaduse tingis käsiraamatu teemade rohkus ja ulatus (meditsiinifilosoofiast matemaatiliste mudeliteni) ning teksti varieeruv keerukus. See tähendab, et kogu protsess oli tegelikult üsna dünaamiline, vajalik oli pidev valmisolek töö käiku ümber mängida.

Suure projekti puhul, mille kallal töötas korraga kümneliikmeline meeskond, sai prioriteediks mõistagi tõlke ühtluse tagamine. Sellepärast panime kõigepealt kirja stiili- ja vormistusreeglid. Seejärel lõime pilvepõhise tõlkemälu – pilves olev mälu lubas mitmel inimesel korraga teksti kallal töötada ja tagas mõistete ühtlase kasutamise kogu tekstis. Samuti koostasime eraldi põhimõistete ja lühendite nimekirjad, millele oli kogu meeskonnal jooksvalt juurdepääs ja mida said kõik vajaduse korral redigeerida. Siinkohal ütleme kiidusõnad Krisostomuse kirjastusele, kes otsustas lasta raamatu tõlkida tõlkebüroos, kellel on olemas nii suure projekti koordineerimiseks vajalik tehnoloogiline pädevus. Tõlkeabiprogrammide ja pilvepõhise tõlkemälu abita oleks ühtluse tagamine olnud peaaegu ilmvõimatu ja palju aega nõudev käsitöö tõlketoimetajale.

Väljakutsed

Kuigi „Oxfordi kliinilise meditsiini käsiraamat“ on põhiolemuselt meditsiiniõpik, on tekst üsna värvikalt kirjutatud ja tõlkimise käigus koorus üllatuslikult välja terve hulk ilukirjanduslikke viiteid ja tsitaate. Analüütilise loomuga meedikud ja meditsiinitõlkijad jäid selliste tekstilõikudega hätta. Seepärast kaasasime projekti ka ilukirjanduse tõlkija, kes aitas poeetilisemad kohad õpikus loominguliselt vormistada.

Projektist kujunes meie jaoks meeskonnatöö meistriklass, mis nõudis tihedat omavahelist koordineerimist ja konsulteerimist ning õpetas kannatlikkust nii tõlkijatele, projektijuhile kui ka tellijale. Edu võtmeks sai planeerimine ja ettenägelik analüüs. Lõpptulemusega jäime rahule nii meie ise kui ka tellija. See projekt andis meie tõlkebüroole väärtusliku kogemuse, sest raamatute tõlkimine pole meie igapäevatöö. Tore on tõdeda, et oleme pädevad ka selliste projektidega toime tulemiseks.

Osta raamat siit.