Neurotõlge

Kuidas kasutame neurotõlget?

Mis on neurotõlge?

Kuidas kasutame neurotõlget?

Neuro- ja masintõlke kasutamise peamine eesmärk on säästa tööaega.

Tõlkimise eesmärgiks on saada lähtekeelega võimalikult sarnases stiilis ja selle sisule võimalikult täpselt vastav tõlge. Kasutame tõlkimisel kombinatsiooni tõlkemälust, terminibaasist ja neurotõlkest. Masin ei tõlgi kunagi inimesega samaväärsel tasemel. Seepärast peab masina tõlgitud tekstid alati hoolega üle kontrollima ja kõik vead ning ebatäpsused tuleb parandada. Neurotõlge on tõlkijatele vaid abistav tööriist, mis võib aidata vähendada infootsinguks ja teksti tippimiseks kuluvat tööaega.

Mis on neurotõlke järeltoimetamine?

Neurotõlke järeltoimetamine on neuromasintõlkemootoriga tehtud tõlke õigsuse kontrollimine. See hõlmab endas masinaga tõlgitud osade sisulist kontrolli ning valetõlgete ja keelelise ladususe parandamist. Neurotõlke kontrollimine erineb tõlkeprogrammis tavalise tõlkemäluga tõlkimisest selle poolest, et masin võib luua ladusaid lauseid, kuid ei pruugi sisuliselt õigesti tõlkida. Tõlkija peamiseks ülesandeks ongi kontrollida neurotõlke sisulist õigsust ja teha vajalikud keelelised parandused. 

 

 

Interlexi neurovõrkudepõhine masintõlkemootor

Me kõik teame, et masintõlge on tulnud tõlkevaldkonda selleks, et jääda. Aastatel 2019–2020 alustasime oma tõlkemootorite treenimisega ja tänaseks on meil kasutusvalmiks treenitud valdkonnapõhised tõlkemootorid.

Koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga arendasime Interlexi tõlkemälude põhjal välja ettevõtte jaoks kohandatud valdkonnaspetsiifilise neurovõrkudepõhise masintõlkesüsteemi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetas perioodil 19.11.2018-30.12.2019 projekti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi vahenditest. Interlexi tehnilise suunitlusega tõlkemootor valmis 2019. aasta oktoobriks. Kvaliteetse ja usaldusväärse väljundiga masintõlkesüsteem võimaldab meil teatud tüüpi tekste kiiremini tõlkida. See tähendab tõlkebüroo klientide jaoks suuremaid mahte lühema tähtajaga ning tõlkebüroole endale suuremat produktiivsust. Toimetuse ja kvaliteedikontrolli protsessides ei muuda masintõlge midagi.

Selleks, et uurida, kuidas ka kliendina meie masintõlkemootorist võita, võtke ühendust meie projektijuhtidega.