s

Vandetõlge

Küsi meilt hinnapakkumist ja vastame sulle juba tunni jooksul

Küsi hinnapakkumust

Kes on vandetõlk?

Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid. 

Mis kuulub veel vandetõlgi pädevusse lisaks tõlkimisele?

Vandetõlk kinnitab vajadusel tõlgitava dokumendi ärakirja või arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust. Samuti on Teil võimalus saada vandetõlgilt konsultatsiooni dokumendi tõlkimisega seotud küsimuste kohta.

Pikemalt saab lugeda vandetõlgi sedusest.

Milliseid dokumente vandetõlk tõlgib?

Vandetõlgi pädevuses on tõlkida ametlikke dokumente, mida läheb vaja ametlikus asjaajamises, ja need ei vaja eraldi notariaalset kinnitust. Vandetõlk saab kinnitada ka dokumendi ärakirja ja väljatrüki õigsust. Siin on oluline meeles pidada, et vandetõlk kinnitab üksnes enda tõlgitud dokumentide ärakirjade õigsust.

Vandetõlgi poole saab pöörduda, kui on vaja tõlkida järgmist:

  • äridokumendid (põhikirjad, asutamisotsused, registrikaardid, majandusaasta aruanded jms);
  • kohtudokumendid (hagiavaldused, kohtuotsused, kohtumäärused jms);
  • isikut tõendavad dokumendid (ID-kaardid, autojuhiload jms);
  • notariaalsed dokumendid (lepingud, avaldused, volikirjad, pärimistunnistused jms);
  • perekonnasündmuste tõendid (sünnitõend, abielutõend, nimemuutmise tõend jms);
  • muud juriidilised dokumendid, sh õigusaktid, sertifikaadid jne.

 

NB! Perekonnasündmuste tõendeid (sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse ja nimemuutmise tõend) väljastatakse ka inglise, prantsuse ja saksa keeles. Perekonnasündmuse tõendi väljastamise kohta saab lugeda rohkem Eesti riigiportaalist.

Esita tellimus

Vandetõlgi poole pöördumine

Kui vajate ametliku dokumendi tõlget eesti keelest võõrkeelde või vastupidi, tuleb esimese sammuna võtta ühendust vandetõlgiga või vandetõlgiteenust osutava tõlkebürooga.

Tõlke tellimisel tuleb silmas pidada eelkõige seda, milline on tõlke otstarve ja keelesuund ning kas dokument vajab ka apostillimist või legaliseerimist. Vajalikku õigusalast nõu oskavad anda notarid. Vaata lähemalt Notarite Koja kodulehelt.

Interlexi vandetõlgete partner on Eesti vanim ja esinduslikum vandetõlgibüroo Dussan.
Küsi pakkumust dussan@dussan.ee.