Interlexi tegevjuht Inge Rätsep valiti Eesti Tõlkebüroode Liidu juhatusse

09. detsember 2021

Meie tegevjuht Inge Rätsep valiti taas Eesti Tõlkebüroode Liidu juhatusse. Küsisime, mis motiveerib teda tegelema lisaks oma ettevõtte juhtimisele ka ühiskondliku tööga.

Töö ETBL-i juhatuses võtab palju energiat. Mis motiveerib sind oma vaba aega sellele pühendama?

Olen kirglik tõlkevaldkonna entusiast ja olnud ka varem aktiivne mitmetes tõlkevaldkonna ettevõtmistes, sh ka ETBL-i juhatuses. Lisaks oma ettevõtte arendamisele püüan vaadata laiemat pilti. Soovin, et tõlkevaldkond tervikuna areneks ja liiguks ajaga kaasa, seega tuleb ise selle nimel tööd teha. Keegi teine väljastpoolt valdkonda seda arendama ju ei tule. 

Kuhu Eesti tõlketööstus liigub?

Minu arvates on Eesti tõlketööstuses ees suured muutused. Ka meie valdkonda on tehnoloogia, sh masintõlge tulnud, et jääda, ja meie turuosalistena peame muutunud ärikeskkonnas kiiresti kohanema. Samuti arvan, et lähiaastatel toimub oluline turu jagamine. Ilmselt pole kaugel ka aeg, kui Eestis kinnitab kanda mõni rahvusvaheline tõlkekontsern.

Milline on ETBL-i roll Eesti tõlketuru reguleerimisel?

Tõlkebüroode liidu peamine roll on kaasamine ja teavitamine. Lähiaastate eesmärk on laiendada liikmeskonda ja tihendada koostööd naaberriikide erialaorganisatsioonidega. Samuti on palju teha koostöö arendamisel riigiga nii tehnoloogia kui ka hangete korraldamise vallas. Hea meel on tõdeda, et aasta-aastalt on üha enam hakatud teadvustama tõlkevaldkonna tähtsust riigi kommunikatsioonis. Heaks näiteks sellest on sel sügisel ETBL-i, Euroopa Komisjoni ja Tartu Ülikooli koostöös valminud esimene Eesti tõlkijate uuring. Rõõmu teeb Eesti Keele Instituudi, Justiitsministeeriumi jt kasvav koostöö tõlkebüroodega. Hea meel on ka selle üle, et juba neljandat aastat õpetame Tallinna Ülikoolis tõlkeõpetuse tudengeid, seega hoolitseme järelkasvu eest tõlkevaldkonnas.

Millest sa Eesti Tõlkebüroode Liidu tulevikku silmas pidades unistad?

Minu unistus on laiapõhjaline erialaorganisatsioon, kuhu on koondunud nii tõlkebürood kui ka vabakutselised tõlkijaid ja keeletehnoloogia ettevõtted. Üheskoos tegutsedes on meil rohkem häid ideid, rohkem nende teostajaid ja rohkem ka neid, kellele saame oma abikäe ulatada.

Inge Rätsep

Inge Rätsep

tegevjuht

Olen tõlkevaldkonnas tegev 1998. aastast, mil õiged otsused mind Interlexi tõid. Praegu olen Interlexi omanik ja tegevjuht. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia- ja suhtekorraldusekspert, on keeled ja nendega seonduv alati huvi pakkunud. Püüan anda oma panuse Euroopa tõlketööstuse arengule, olles aktiivselt tegev nii Eesti Tõlkebüroode Liidus kui ka teistes Euroopa erialaorganistatsioonides.