Põhjalik tõlkimine

Millisele tekstile sobib põhjalik tõlketeenus?

Tekstidele, mille kvaliteet on kriitilise tähtsusega ja millest sõltub sinu maine või müügiedu. Tekstid, mille tõlkimine vajab erialaseid süvateadmisi ja kogemust, nt teadusartiklid või meditsiinitehnoloogiat puudutavad tekstid. Kui iganädalaste tellimuste raames on oluline tõlgete ühtlus, ilus keelekasutus ja õige erialane sõnavara, on põhjalik tõlketeenus ka siin omal kohal. Tõlkimine vajab hoolikat ettevalmistust ja end sinu ettevõtte tegevusvaldkonna ja tõlgitava teksti temaatikaga kurssi viimist. Eeltöö enne koostöö alustamist ja vastastikune pühendumus tõlkimise ajal on väga olulised, et lõpptulemus saaks hea ja tõlgitud tekst täidaks oma eesmärki.

Kellele sobib põhjalik tõlketeenus?

Kui sul on pidevalt tõlkida palju erinevaid tekste mitme keele vahel ning iga tõlketöö puhul on tähtis stiililine ja terminoloogiline ühtlus. Kui tõlketeenuse ostmine on sinu jaoks tähtsam kui „juhusuhe“ linna odavaima teenusepakkujaga. Kui pead oluliseks seda, et sinu tõlkepartner teaks sinu ettevõtte eelistusi unepealt ja mäletaks, mida ja kuidas on vaja tõlkida. Kui sulle on väga oluline, et sinu tekstiga tehakse korralikult tööd.

  • Kui tunned puudust oma tõlkeosakonnast ja keelespetsialistist, kes on tuttav sinu ettevõttega ja kelle abile saab alati kindel olla.
  • Kui sinu jaoks on elementaarne, et tekstiga töötab oma ala tippspetsialist.
  • Kui sulle on oluline kiire ja personaalne klienditeenindus.

 

Otsid tõlkepartnerit?

Meie projektimeeskond on sinu meeskonna käepikenduseks, ilma et peaksid ise palkama täiskohaga projektijuhti või tõlkijaid. Meie projektijuht mõistab sinu keelemuresid ning haldab kõiki nendega seotud ülesandeid/strateegiaid. Ta on sinu hääl meie meeskonnas, teades, mida ja kuidas on vaja teha.

Tõlkemälu 

Kujutle, kui palju tõlketöid tellib aastast aastasse iga sinu ettevõtte kontaktisik! Meie kasutame kõigi nende tekstide tõlkimiseks tõlkemälu, kuhu salvestuvad kõikide sinu tekstide tõlgitud lausepaarid. Nende kordumisel ei pea me neidsamu lauseid enam nullist tõlkima ja seepärast ei pea ka sina sama asja eest uuesti maksma. Maksa vaid uue teksti eest. Põhjaliku tõlketeenuse puhul kuulub tõlkimise käigus tekkiv tõlkemälu kui intellektuaalomand tellijale.

Otsid erialaspetsialisti?

Sa oled juba kogenud, et tavaline tõlkebüroo teenus ei pruugi tähendada sinu tekstidele alati parimat tõlget? Pead oma tõlgete korrastamise peale ise aega ja vaeva kulutama? Põhjaliku tõlketeenuse puhul võid olla kindel, et ajamahukat järelkontrolli ei ole vaja. Põhjaliku teenuse puhul on meie meeskonnas keelespetsialistide kõrval ka oma valdkonna erialaspetsialist, kes aitab tõlgetele anda viimase lihvi.