Pressiteade: Interlex koos Singletoniga hakkab arendama riigi Tõlkeväravat

12. detsember 2022

Tõlkevärava tellija ja tooteomanik on Eesti Keele Instituut, projekti esimese etapi kestus on kümme kuud. Novembri keskpaigas sõlmitud hankelepingu kohaselt luuakse Tõlkevärava esimeses arendustööde etapis kasutajatele tõlketellimuste haldusplatvorm ja tõlketööriist, millega on liidestatud masintõlkesüsteem Mtee ning sõnastiku- ja terminibaasisüsteem Ekilex.

Arendustööde esimese etapi tulem on MVP (minimum viabale product, piiratud kasutusega toode). Kaugem eesmärk on välja arendada platvorm, kuhu on koondatud avaliku sektori tõlkemälud ja erinevad tõlkimist toetavad keeletehnoloogia rakendused, näiteks kõnetuvastus, teksti kokkuvõtja ja lihtsustaja.

Vajadust taolise keskse tõlkeplatvormi järele on avaliku sektori tõlketeenuste ostjad ja tõlkeosakonnad pikalt teadvustatud. Tänu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi initsiatiivile on see nüüd lõpuks ka teoks saamas.

Tõlkevaldkonna eksperdina on Interlex arendusprojekti eestvedaja, osaledes vähesel määral ka tootearenduses. Singleton juhib tootearendust alates prototüübi loomisest, disainist ja süsteemi arhitektuurist kuni toimiva MVP lahenduseni.

Interlexi tegevjuht Inge Rätsep lisab: „Interlexi jaoks on projekt olulise tähtsusega meie tulevikuvisiooni realiseerimisel. Soovime lähiaastatelkasvada klassikalisest tõlketeenuse pakkujast tõlkelahenduste loojaks. Singletoniga oleme koostööd teinud ka varem ja usume, et projekt pakub kõigile osapooltele palju arenemisvõimalusi.“

Tõlkevärava piiratud kasutusega platvorm saab pilootprojektis osalevate riigiasutuste jaoks kasutuskõlblikuks 2023. aasta sügisel. Tellija visiooni kohaselt võiks Tõlkevärav kaugemas tulevikus olla tasuta kättesaadav kõigile kasutajatele. Praegu saab uudistada ja kasutada Tõlkevärava avalikul lehel vaid masintõlke funktsionaalsust.

Interlex OÜ kuulub Eesti suurimate tõlkebüroode hulka ja on turul tegutsenud juba 1997. aastast.

Loominguline, innovatiivne ja kiiretele lahendustele orienteeruv tarkvaraarenduse ettevõte Singleton on tegutsenud 2015. aastast.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisateave:
Inge Rätsep
juhatuse liige
Interlex OÜ
tel: +372 513 1828
e-post: inge@interlex.ee

Inge Rätsep

Inge Rätsep

tegevjuht

Olen tõlkevaldkonnas tegev 1998. aastast, mil õiged otsused mind Interlexi tõid. Praegu olen Interlexi omanik ja tegevjuht. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia- ja suhtekorraldusekspert, on keeled ja nendega seonduv alati huvi pakkunud. Püüan anda oma panuse Euroopa tõlketööstuse arengule, olles aktiivselt tegev nii Eesti Tõlkebüroode Liidus kui ka teistes Euroopa erialaorganistatsioonides.