KKK

Küsi meilt hinnapakkumist ja vastame sulle juba tunni jooksul

Korduma kippuvad küsimused

Kas teksti sisust oleneb ka tõlkimise maksumus?

Hinnastamispoliitika on tõlketeenuse puhul üks kõige keerulisemaid ja raskemini arusaadavamaid osasid. Püüame selles olla võimalikult läbipaistvad. Toome siinkohal näiteks mõned tegurid, mis mõjutavad teenuse maksumust. Näiteks meditsiinitöö on alati kallim, sest erialaselt pädevaid tõlkeid teeb üldjuhul meditsiinilise haridusega keelespetsialist. Maksumus oleneb ka keelest. Näiteks Skandinaavia keeled on võrreldes Balti keeltega märksa kallimad, kuna sealses piirkonnas on elatustase teine.

Mis on tõlkemälu ja miks see oluline on?

Pikema koostöö jooksul tekib meile sinu ettevõtte tekstide tõlkimise põhjal tõlkemälu. Iga uue tõlketöö tellimisel arvestame varem tõlgitud tekstidega, võttes sealt sõnavara ja juba tõlgitud teksti taaskasutusse. Tõlkemälu tunneb varem tõlgitud laused ära ja korduvate osade tõlkimise eest me raha täismahus ei küsi. Kokkuhoid tõlkemälult annab tõlke-eelarvele tuntava mõju umbes poole aasta kuni aasta jooksul pärast koostöö alustamist, kui tellitud tekstide maht on juba üpris suur. Tõlgete taaskasutamise võimalus teeb tõlkimise töö kiiremaks ja aitab hoida ühtlast terminoloogiat ja stiili. Muidugi eeldab see ka sinu panust, et tagasisidet terminite ja ettepanekute kohta saaks aegsasti arvesse võtta.

Kes on tõlkeprojektide juht?

Tõlkemeeskonna a ja o on projektijuht. Ta tegutseb alati operatiivselt ja tunneb sinu ettevõttes töötavaid inimesi ja nende tõlkemuresid, olles justkui käepikendus ja asjatundlik assistent, kes võtab tõlketööde pärast muretsemise enda peale. Ta seab tõlkimiseks lähteülesande ja valib igale tekstile alati parima tõlkemeeskonna. Ootuspärase tõlke saamiseks on oluline teada, mida, kellele ja miks tõlgime. Projektijuht viib kokku sinu ootused ja meie oskused.

 

PIKEMALT VANDETÕLKEST

Kuidas teada, kas vajad vandetõlget?

Aina enam on inimesi, kes õpivad või töötavad välismaal, asutavad väljaspool kodumaad oma ettevõtte, abielluvad mõne teise riigi kodanikuga või seovad end välisriigiga mõnel muul viisil. Sellega seoses tuleb esitada välisriigi ametiasutusele dokumente koos ametlike tõlgetega, milleks on reeglina vaja vandetõlki.

Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse kohaselt peavad alates 1. jaanuarist 2020 kõik ametlikud tõlked nii eesti keelest võõrkeelde kui ka võõrkeelest eesti keelde olema vandetõlkide tehtud ning varustatud vandetõlgi kinnitusega, mis muudab need riiklikult tunnustatud ametlikeks dokumentideks.

Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui on vaja esitada mõne dokumendi ametlik tõlge Eesti või välisriigi ametiasutusele, olgu tegemist siis diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti või muu taolisega. Meie vandetõlkide meeskonnal on pikaajaline kogemus selliste dokumentide tõlkimisel ja nad orienteeruvad hästi ka õigusmaailmas. Õigusliku pädevuse tõestamiseks on nad sooritanud nõutavad riiklikud eksamid ja omavad vastavat töökogemust.

Mida peab enne dokumentide üleandmist kontrollima?

Enne dokumentide vandetõlgile viimist tasub need kindlasti üle lugeda või lasta neid teksti koostajal kontrollida. Kui leiad vigu või ebatäpsusi, võid pidada nõu ka notariga. Mida ladusam on tekst lähtekeeles, seda suurem on tõenäosus, et jääd tõlkega rahule ja et tekst on lugejale arusaadav. Vandetõlk on protsessis pelgalt keeleline vahendaja, kelle ülesanne on anda lähtetekstile sihtkeeles võimalikult täpne ja üheselt arusaadav tähendus. Keelelisi ja ka sisulisi parandusi pole tal lubatud teha.

Milline on õige viis tõlkimist vajavate juriidiliste dokumentide meile edastamiseks?

Kui soovid tellida vandetõlgi teenust, soovitame kõigepealt meile helistada ja võimalusel saata tõlgitavast tekstist elektrooniline koopia (nt mobiiliga tehtud pilt või skannitud koopia). Hinnapakkumuse saamiseks võib meile tõlkimist vajava dokumendi saata skaneeritult e-posti teel. Kinnituse tegemiseks vajame siiski originaaldokumenti. Tõlgitava originaaldokumendi palume tuua meie tõlkebüroosse isiklikult või paluda, et mõni sõber või sugulane seda teeks. Kui elad välismaal või Tallinnast kaugel, saada tõlkimist vajavad dokumendid meile saata tähitud posti või kulleri vahendusel. Saame dokumendid samal viisil tagasi toimetada.

Eestis kasutamiseks on vandetõlgi tõlget võimalik tellida ka digidokumendina, sellisel juhul palume see täpsustada tellimuse esitamisel.

NB! Perekonnasündmuste tõendeid (sünnitõend, surmatõend, abielutõend ja abielulahutuse tõend) väljastatakse vajadusel ka inglise, prantsuse ja saksa keeles. Vaata lähemalt Siseministeeriumi kodulehelt.

Kui palju peab selliseks teenuseks aega varuma?

Kvaliteetse tulemuse saamiseks vajab vandetõlk aega, et lisaks tõlke tegemisele süveneda ka dokumendi juriidilisse sisusse. Mõistlik aeg sõltub eelkõige tõlgitava teksti mahust, aga ka selle keerukusest. Soovitame igaks juhuks varuda vähemalt nädala, siis on aega ka apostillimist vajavate dokumentide tegelemiseks.

Miks ja millal apostillida?

Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostilliga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Apostillida on vaja Eestis väljastatud ametlikke dokumente (nt koolidiplom, registri väljavõte, notariaalne volikiri), mida soovitakse kasutada välisriigis, mis on liitunud apostillikonventsiooniga.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus, apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud. Apostillida võib avaliku dokumendi originaali, notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja, väljatrükki või väljavõtet.

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid. Notarite kontaktandmed leiate veebilehelt www.notar.ee/et/notarid/nimekiri. 

Niisiis on vandetõlke tellimisel väga oluline kõigepealt välja selgitada, mis eesmärgil on tõlget vaja ning kas tõlge köidetakse originaaldokumendi või koopia külge. Kui selgub, et dokument on vaja legaliseerida või kinnitada apostilliga, tuleb seda kindlasti teha enne dokumendi tõlkimist. Esimene eeldab Välisministeeriumi ja teine notari kaasamist. 

 

Interlex 2024