Mis on masintõlke järeltoimetamine?

29. märts 2023

Machine Translation Post-Editing - MTPE

Masintõlke tehnoloogia on viimastel aastatel hüppeliselt arenenud ning masintõlke väljundi täpsus ja ladusus on oluliselt paranenud. Kuid isegi kõige paremad ja arenenumad masintõlkesüsteemid ei ole täiuslikud ning üsna sageli esineb masintõlkes vigu ja „huvitavaid“ lausekonstruktsioone, mis vajavad tingimata parandamist. See on koht, kus tuleb mängu masintõlke järeltoimetamise teenus.

Masintõlke järeltoimetamine on tõlkeprotsessi töövoo osa, mis hõlmab masintõlgitud teksti läbivaatamist ja toimetamist, et saada lõpptulemiks täpne ja ladus tõlge. Töö käigus vaatab tõlkespetsialist masintõlgitud teksti lause-lause haaval läbi ja teeb sellesse vajalikke keelelisi ja sisulisi muudatusi. MTPE kasutuselevõtt kiirendab oluliselt tõlkimiseks kuluvat aega, tagades samal ajal kvaliteetsed tõlked.

Masintõlke järeltoimetamine eraldi teenusena sobib eriti hästi olukordades, kus kliendil on suurtes mahtudes sisu, mida on vaja kiiresti ja tõhusalt tõlkida, näiteks tehnilised käsiraamatud, tootekirjeldused või kasutajaliidesed. Kasutades lähtematerjalina masintõlget, mida seejärel järeltoimetatakse, saavutame hea tõlketempo, kaotamata samas oluliselt tõlketeksti kvaliteedis.

MTPE puhul eristatakse kolme kvaliteeditasandit, mida rakendatakse sõltuvalt tõlke eesmärgist, masintõlke väljundi kvaliteedist ja kliendi või teksti lõppkasutaja eelistustest. MTPE tasemed on järgmised.

  • Põgus järeltoimetamine: sellel tasemel ei ole eesmärgiks jõuda inimtõlke tulemusega võrreldava tulemuseni. Tekstis tehakse ainult väiksemaid muudatusi, parandatakse keelevigu või teksti sujuvust. Seda järeltoimetamise taset soovitame siis, kui tõlke kavandatud kasutus ei ole kriitilise tähtsusega ja peamine eesmärk on teksti sisust aru saada ning et tõlge valmiks kiirelt ja tõhusalt.
  • Põhjalik järeltoimetamine: sellel tasemel on eesmärgiks jõuda inimtõlke tulemusega võrreldava tulemuseni. Põhjaliku järeltoimetamise teenuse puhul kontrollib teksti ka keeletoimetaja. Seda taset kasutatakse tavaliselt siis, kui tõlke kavandatud kasutus on kriitilise tähtsusega, näiteks juriidilised või meditsiinilised dokumendid, mille täpsus on äärmiselt oluline.
  • Kohandatud järeltoimetamine: see tase on kohandatud kliendi või lõppkasutaja konkreetsetele vajadustele. See hõlmab juhiste või stiilijuhendite loomist, mida järeltoimetajad järgivad. Masintõlke kasutamise peamine eesmärk on töö  kiirendamine, muus osas sarnaneb protsess tavalisele põhjalikule tõlketeenusele.

Masintõlke järeltoimetamise teenusel on klassikalise tõlketeenusega võrreldes ka mõned olulised eelised, sealhulgas:

  • tõhusus: kui kasutada masintõlget tõlkeprotsessi lähtepunktina ja toimetada seejärel väljundit, aitab järeltoimetamine vähendada tõlkeks kuluvat aega, tagades samal ajal kvaliteetsed tõlked;
  • kulude kokkuhoid: masintõlke järeltoimetamise teenust ostes võidate ka tõlkekuludelt, kuna sisu tõlkimiseks kulub vähem aega ja vaeva. Üldjuhul saab pigem öelda, et järeltoimetamise teenusele üle minnes, võrreldes klassikalise teenusega, kulud ei suurene. Seega on see heaks alternatiiviks neile, kellel pole võimalik kaasa minna üldise teenuste hinnatõusuga.

Siiski on MTPE-ga seotud ka mitmed katsumused. Suurim probleem on leida teenuse osutamiseks kvalifitseeritud keelespetsialiste, kes suudavad masintõlgitud sisu tõhusalt parandada, ära tunda masintõlke tüüpvigu, valetõlget jne. Kõikidele tõlkijatele ja toimetajatele see töö ei sobi ja nagu iga uue asjaga, peab ka järeltoimetamist õppima. Teine väljakutse on leida sobiv masintõlkemootor, mis oleks piisavalt kvaliteetne ning annaks täpset ja ladusat väljundit. Turul on saadaval üsna mitmeid erineva hinnataseme ja kvaliteediga masintõlke rakendusi. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et masintõlke lisamine tõlkimise töövoogudesse on väärtuslik lisavõimalus, mis üldjuhul aitab tõlkeprotsessi kiirendada ning oskusliku järeltoimetamise korral ei vähenda ka tõlke üldist kvaliteeti. 

* Masintõlke järeltoimetamisele seatud nõuetest saab täpsemalt lugeda standardist EVS-ISO 18587:2021.

Rutt Mäeots

Rutt Mäeots

vanemprojektijuht

interlex@interlex.ee

Olen eelnevalt pikalt töötanud filmi- ja raamatuvaldkonnas. Need kaks maailma on üpris erinevad, kuid õige inimese käes saab kahest asjast üks ilus tervik. Nii ka minu igapäevatöös: olen vahelüliks kliendile ja tõlkijatele - aitan, nõustan, korraldan. Ning kõige selle lõpplahendusena sünnivad suurepärased tulemused.