s

Tõlketeenused

Küsi meilt hinnapakkumist ja vastame sulle juba tunni jooksul

Küsi hinnapakkumust

Kirjalik tõlge

Miks tõlkida? Igal tekstil, sealhulgas tõlgitud tekstil, on eesmärk. Olgu selleks müügi suurendamine, lepingu edukas sõlmimine, klienditeeninduse parendamine või töötajate koolitamine. Hea tõlge aitab sul suhelda oma partnerite ja klientidega nende emakeeles.

Kes tõlgivad? Interlexis töötavad professionaalsed tõlkijad, kes teavad, mida nad teevad. Olenevalt tekstitüübist ja tõlkimise eesmärgist on meil eraldi suunitlusega tõlkemeeskonnad ja teenused. Ükskõik kui pikk või keerukas tekst ka poleks, eeldab tõlkimine alati lähte- ja sihtkeele põhjalikku tundmist, orienteerumist käsitletavas ainevaldkonnas ja huvi selle vastu, mida ja miks tõlgitakse.

Kuidas arvestada töö mahtu? Tekstimahu arvestuse aluseks on algteksti sõnade arv. Meile tellimust esitades on juba teada töö täpne maht, mille alusel koostame eelarve. Pakume alati 70% soodustust tekstis korduvate lausete eest. 

Küsi hinnapakkumist!

Toimetamine

Tõlketeksti lõplik tulemus oleneb suurel määral tõlke hilisemast toimetamisest. Toimetamisel kontrollitakse, et tõlkes oleks säilinud originaalteksti mõte, aga tähelepanu pööratakse ka terminite õigsusele, stiilile ja õigekeelele.

Toimetamist on kahte liiki: keeleline toimetamine, kus põhirõhk on teksti keelelisel korrektsusel ja arusaadavusel, ning erialane toimetamine, kus valdkonnaekspert kontrollib eelkõige tõlke sisulist täpsust ning terminite ja erialakeele kasutust. Kui esmatähtis on vaid tekstist arusaamine, siis piisab, kui tõlkele tehakse korrektuur, mille käigus kontrollitakse teksti grammatilist õigsust.

Interlexi tõlketeenus sisaldab alati kas keelelist toimetamist või korrektuuri.

Toimetamist ja korrektuuri saab tellida ka enda koostatud või tõlgitud tekstidele.

Masintõlke toimetamine

Masintõlke tehnoloogia on hüppeliselt arenenud ning masintõlke täpsus ja ladusus on oluliselt paranenud. Kuid isegi kõige paremad masintõlkesüsteemid ei ole täiuslikud ja sageli esineb masintõlkes vigu ja „huvitavaid“ lausekonstruktsioone, mis vajavad tingimata parandamist. See on koht, kus tuleb mängu masintõlke järeltoimetamise teenus.

Masintõlke toimetamine eraldi teenusena sobib eriti hästi olukordades, kus teil on suurtes mahtudes sisu, mida on vaja kiiresti tõlkida, näiteks tehnilised käsiraamatud, tootekirjeldused, sisedokumendid, kirjavahetused vms. Kiire ja soodsa tõlketeenuse pakkumiseks kasutame masina tehtud tõlget, mida meie kogenud tõlkijad kontrollivad ja vajadusel parandavad. Nii saavutame hea tõlketempo, kaotamata samas tõlketeksti kvaliteedis.

Interlexi klientidele annab kindlustunde teenuse kvaliteedi kohta ka masintõlke järeltoimetamise ISO 18587 sertifikaat. Masintõlke toimetamise teenust osutame vastavalt standardi nõuetele.

Võta ühendust meie klienditeenindusega ja küsi rohkem infot masintõlke toimetamise kohta.

Mis on masintõlke toimetamine?

Masintõlke toimetamine on masintõlkemootoriga tehtud tõlke õigsuse kontrollimine. See hõlmab endas masinaga tõlgitud osade sisulist kontrolli ning valetõlgete ja keelelise ladususe parandamist. Masintõlke toimetamise eesmärk on saada lähtekeelega võimalikult sarnases stiilis ja selle sisule võimalikult täpselt vastav tõlge. Tõlkija peamiseks ülesandeks ongi kontrollida tõlke sisulist õigsust ja teha vajalikud keelelised parandused. 

Loe ka meie blogipostitust: Mis on masintõlke järeltoimetamine?

Valdkonnad

Interlex on pädev tõlkima paljudes erinevates valdkondades. Olgu tellimused suured, väiksed, keerukad või vähem keerukad, oleme alati oma kliendile abiks. Loetleme siin meie peamised valdkonnad, milles igapäevased tõlkemahud on kõige suuremad. See aga ei tähenda, et me ei suudaks sind aidata ka mõne teise valdkonna tõlgetega. Küsi julgelt pakkumist ja nõu meie projektijuhtidelt!

FINANTS   ÕIGUS   MEDITSIIN   MAJANDUS   TEHNIKA   AVALIK SEKTOR   AUTONDUS  jt

Keelesuunad

Tõlgime kõigist Euroopa keeltest eesti keelde ja vastupidi. Lisaks ka suuremad ja levinumad maailma keeled. Nimekiri meie pakutavatest keeltest.

 • Eesti keelest -> inglise, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, taani, norra, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, itaalia, rumeenia, kreeka, tšehhi, slovaki, sloveeni, ungari, horvaadi, bulgaaria, serbia ja türgi keelde.
 • Vene keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, poola, ukraina, soome, saksa, prantsuse, itaalia, kreeka, tšehhi, sloveeni, slovaki, bulgaaria, horvaadi, kasahhi, araabia, hiina ja jaapani keelde.
 • Inglise keelest -> eesti, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, norra, taani, itaalia, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, rumeenia, malta, kreeka, tšehhi, ungari, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, bulgaaria, türgi, jaapani, korea ja hiina keelde.
 • Läti keelest -> eesti, leedu, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse ja rootsi keelde.
 • Leedu keelest -> eesti, läti, vene, inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja soome keelde.
 • Poola keelest -> eesti, inglise, vene, läti ja leedu keelde.
 • Soome keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, rootsi, saksa ja prantsuse keelde
 • Rootsi keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, norra ja taani keelde
 • Taani keelest -> inglise, eesti, norra, soome ja rootsi keelde.
 • Norra keelest - > inglise, eesti, taani ja rootsi keelde.
 • Saksa keelest -> eesti, läti, leedu, vene, inglise, prantsuse ja soome keelde.
 • Prantsuse keelest -> eesti, vene, inglise, saksa, läti, leedu ja soome keelde.
 • Hispaania keelest -> eesti, inglise, portugali ja saksa keelde.
 • Portugali keelest -> eesti, inglise ja hispaania keelde.
 • Rumeenia keelest -> eesti, inglise, saksa, itaalia ja prantsuse keelde.
 • Itaalia keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Kreeka keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Tšehhi keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Slovaki keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Bulgaaria keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Ungari keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Horvaadi keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Türgi keelest -> eesti, vene ja inglise keelde.
 • Araabia keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Hiina keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Jaapani keelest -> inglise ja vene keelde.

Meist

Tähtsamad faktid Interlexist

Asutatud: 1997. aastal 
Meeskonna suurus: 30
Mitmesse keelde tõlgime: 50
Aastane tõlkemaht: 40 miljonit sõna
Kontorid: Tallinnas ja Tartus