Kuidas saada tõlkijaks?

29. mai 2018

Vahel on inimese kirg võõrkeelte vastu niivõrd suur, et võib tekkida tõsine mõte sellel alal tööle asuda. Nii mõnigi on tulnud mõttele kasutada oma keeleteadmisi ja hakata tõlkijaks. Lihtne öelda, aga on seda tõesti nii lihtne saavutada?

Ei ole. Tõlkimine ei tähenda lihtsalt sihtkeelse teksti loomist lähtekeelsest tekstist, eriti digiajastul, kus kõik on lahutamatult seotud tehnoloogia ja interneti valdkonnaga. See protsess hõlmab kultuuritausta, teadmisi eri valdkondade kohta ja suhtlust muude asjaosalistega (klientide ja töökaaslastega).

Siin on lühike ülevaade professionaalseks tõlkijaks saamise protsessi esimesest etapist.

Eriala valimine ülikoolis

Selles osas õnneks kindlat reeglit pole: paljud tõlkijad ja toimetajad ei ole keelte või tõlkimisega seotud eriala ülikoolis õppinud, kuid on siiski saanud selle ala professionaalideks. Tegelikult saab tõlkeoskusi arendada mitmel moel. Pealegi on valdkonnateadmised erialase tõlkimise puhul äärmiselt kasulikud. Inimene võib olla õppinud veterinaarmeditsiini ja ikkagi teha karjääri tõlkijana, kui tal on piisav võõrkeelteoskus. Järgi eriala valimisel oma kutsumust ja arenda vajaduse korral oma keeleoskusi keeletundides käies või iseseisvalt õppides, soovitatavalt välismaal.

 Ära alahinda tehnoloogia tähtsust

Tänapäeval veedavad tõlkijad terve tööpäeva arvutiekraani ees. Seega hõlmab tõlkimine kindlasti teatavaid tehnoloogilisi oskusi, millest ei saa üle ega ümber, isegi kui oled põhimõtteline tehnikavastane. Kui sa ei tunne end arvutit kasutades kuigi kindlalt, aga ka siis, kui pead end vilunud kasutajaks, proovi pühendada iga päev paar tundi oma tehnoloogiliste oskuste arendamisele. Oluline on tutvuda tõlketarkvaraga ehk tõlkeprogrammidega. Nendega saad põgusa kokkupuute ülikoolis, kui valid tõlkimisega seotud aine, samuti saad need alla laadida internetist ja nende funktsioone omal käel avastada. Kõige levinumad tõlkeprogrammid on MemoQSDL Trados Studio ja Wordfast, lisaks tõlkekontrolliprogramm Xbench, mis tuleb alla laadida; teine variant on tutvuda murdosaga nende funktsioonidest, kasutades esmalt Google Translator Toolkiti või MateCati. Need on internetipõhised tööriistad, millel on samad põhifunktsioonid nagu ülalmainitud professionaalsetel programmidel. See on hea koht, kust algajana harjutama hakata. Suurepärane mõte on tegeleda sellega juba õpingute ajal, et luua tugev seos tõlkimise mentaalse protsessi ja tegeliku tõlkeprotsessi vahel. Tänu sellele on tõlkeprogrammid sulle tööellu astudes juba tuttavad.

Eduka CV koostamine

Eduka CV koostamisel on kahtlemata oluline mainida kõiki oma õpinguid haridussektoris. Kui sul pole suurt tõlkekogemust, siis tasub ära mainida muud töökohad, mille käigus oled omandanud teatavad oskused, mis tõlkijal olla võiks (nt suhtlemisoskused või organiseerimisoskused). Eelkõige tasub rõhutada keelekursusi ja  tunnistusi, huvisid, mis annavad tunnistust teadmistest spetsiifilistes valdkondades, ja eeskätt huvisid, mis näitavad sinu kirge keelte ja tõlkimise vastu (võibolla oled teinud välismaalastele ekskursioone või tõlkinud internetis sarjade jaoks subtiitreid, võibolla järgid mõnda tõlkeblogi või keeleuudiste veebisaiti). Kui sul on tõlkekogemus olemas, siis kirjelda oma eelnevat tööd võimalikult täpselt: maini teemavaldkondi, tõlgitud sõnade arvu, põhikliente, tööeesmärke jne. Kui näitad, et omad tõlkemaailma toimimisest arusaama, paistab sinu avaldus silma.

Sisenemine tööturule

Tõlketurule sisenedes ei ole võimalik selleks täielikult ettevalmistunud olla. Tegelikult kehtib see kõikide töövaldkondade kohta. Seetõttu ei tasu tööturule sisenemist edasi lükata. Ära oota, kuni end täiesti kindlalt tunned, sest muidu jääbki esimene samm tegemata. Vastupidi, mõistlik on hakata saatma oma CV-sid juba õpingute ajal. Esiteks annab see sulle selge pildi sellest, mis on tõlkevaldkonnas tööd otsides hea ja mis halb. Teiseks, juhul kui tööotsing kannab vilja, suurendab töötamine vabakutselise või osalise tööajaga tõlkijana või praktikandina tõlkebüroos sinu keelelisi, tehnoloogilisi ja sotsiaalseid oskusi. Tänu praktikale suurendad märkimisväärselt oma võimalusi saada pärast ülikoolilõppu täistööajaga tõlkija töökoht, olgu siis vabakutselisena või mõne ettevõtte koosseisus.

„Saada“ teadlikult

CV-d ei tule lihtsalt ära saata: see tuleb saata õigele inimesele! Vastasel juhul võib see mattuda teiste kirjade alla ja sa ei saagi vastust. Kiire otsing internetis või telefonikõne ettevõttesse, kuhu tööle kandideerid, aitab leida selle olulise värbamisspetsialisti nime. Oma CV ja entusiastliku, kohandatud motivatsioonikirja saatmine värbamisspetsialistile garanteerib sulle vähemalt vastuse. Tee hoolikalt kindlaks nõuded ja kvalifikatsioonid, mida ressursijuht ja ettevõte oluliseks peavad. Otsi taustateavet ettevõtte ja ressursijuhi kohta: see annab sulle aimu, mida nad otsivad ja kuidas end neile esitleda. Interlexi puhul on värbamise eest vastutav isik kvaliteedi- ja ressursijuht Kärt Prede. Tööle kandideerivatel professionaalidel tuleb järgida ülalkirjeldatud protseduuri ja see on iga tõlkebüroo puhul väga sarnane. Praktikat otsivate üliõpilaste puhul on väga tähtis kirjeldada täpselt kõiki nõudeid ja mainida praktika kestust, valdkondi ja keelekombinatsioone (vt punkti 3). Lihtne viis kandideerimiseks on saata oma avaldus meie tööportaali kaudu, et me saaksime sinu info lihtsamini ja kiiremini kätte. Sinu andmed salvestatakse kohe meie süsteemi ja me saame sinu kandideerimisprotsessi lihtsasti jälgida.

Ressursijuht ja kvaliteedijuht: kes nad on?

Ressursijuhi ja kvaliteedijuhi rollid on komplekssed ja eduka ettevõtte jaoks äärmiselt olulised, kuigi tõlkijatel pole nendest ametitest sageli selget arusaama. Tavaliselt täidavad ressursijuhi ja kvaliteedijuhi rolli kaks eri inimest või lausa meeskonda. Interlexi puhul on mõlemad rollid ühendatud ja üks kogenud keelespetsialist täidab neid mõlemaid. Paljud isegi ei tea, et need ametikohad olemas on, ja kui teavad, siis ei ole nad teadlikud nende tähtsusest, sest reeglina ei ole kvaliteedi- ja ressursijuhtide töö igapäevaselt otseselt nähtav või tajutav.

Ressursijuht võtab tõlkijaid tööle, jälgib nende tööd ja mõõdab kvaliteeti, aidates tõlkefirmal klientidele tagada, et tema pakutav teenus on tipptasemel. Kvaliteedijuhi ülesandeks on tagada, et kõik tõlkebüroo osad vastavad vajalikele nõuetele ootuspärase töö saavutamiseks, alustades sisedokumentide kontrollimisest auditite jaoks kuni ISO kvaliteedisertifikaatide hankimiseni ja selle kindlustamiseni, et kõik töötajad vastaksid eksperdiks kvalifitseerumise nõuetele. Lühidalt peab ta kontrollima, et ahela iga lüli oleks tugev. Kui kõik tõlkemeeskonna liikmed on rahulolevad ja vajalike kvalifikatsioonidega, et oma töö hästi teha, siis on ka kliendid rahul. See tähendab omakorda, et ettevõttes kokkulepitud protsessid toimivad ja järelikult teevad kvaliteedijuht ja ressursijuht head tööd.

Aeg sooritada test!

Niisiis, oled lõpuks saanud positiivse vastuse ja sinu CV ja motivatsioonikiri on äratanud tööandjas huvi sinuga koostööd teha! Nüüd palutakse sul näidata oma tõlkeoskusi. Saadame sulle sinu poolt valitud keelesuundadel proovitööd. Proovitööga hinnatakse erinevaid oskusi: keelelisi ja tehnoloogilisi oskusi, oskust tähtaegadest kinni pidada ja teema kohta infot otsida. Proovitöö puhul on kindlasti tegemist erialase tõlkega, mis tähendab, et see keskendub konkreetsele valdkonnale: töötamine spetsialiseerunud valdkonnas eeldab vastava valdkonna stiili ja reeglite järgimist, mis võivad sageli olla väga jäigad, näiteks tüüpsõnastuste ja teksti vormistamise osas. Tõlget hindab tõlkebüroo vanemtõlkija või -toimetaja, kes täidab ära hindamisvormi. See vorm on kokkuvõte kõikidest tõlkes esinenud vigadest ja üldistest märkustest. Lähtudes väga täpsetest parameetritest, suudab hindaja määrata, kas kandidaat läbis testi või mitte. Juhul kui test läbitakse, on hinne väga oluline ka pikas perspektiivis: testi hinnatakse skaalal 1–5 (1 – mitterahuldav, 5 – väga hea) ja hinne toimib tõlkebüroo andmebaasis tõlkija maine ja tema taseme indikaatorina. Interlexi puhul on minimaalne nõutud hinne 3 (rahuldav) ja sõltuvalt tulevastele tõlgetele antud hinnetest võib see hinne tulevikus muutuda, mis toob omakorda kaasa tõlkija taseme ja mõne aja pärast ka töötasu muutumise. Tagasiside sinu proovitõlkele saabub tavaliselt ühe või kahe nädala jooksul ja siis on sul võimalus seda vabalt kommenteerida.

Kas tead oma väärtust?

Oletame, et oled oma proovitõlke eest saanud hindeks vähemalt 4 (hea). Kui oled tõlkebürooga kokkuleppele jõudnud, on aeg sõlmida leping. Aruta seda tõlkebüroo esindajaga hoolikalt ja küsi eelnevalt infot ametikoha, töömeetodite, lepingutüübi ja tariifi kohta. Mida parem on sinu proovitõlke tulemus ja mida suurem sinu kogemus konkreetses valdkonnas, seda paremad on sinu võimalused leppida kokku kõrgem tariif. Pea meeles: tõlkebürood maksavad rohkem tõlkijatele, kes teevad oma tööd väga hästi. Kui oled veel algaja tõlkija, on parim viis sinna jõudmiseks palju harjutada, õppida kiiresti oma vigadest ning olla koostööaldis ja aktiivne.

Tere tulemast!

Lõpuks läks kõik hästi ja sa oled tõlkebürooga lepingu sõlminud. Sõltuvalt sinu keelesuunast võib sulle määratavate tööde hulk olla erinev. Varem või hiljem saad aga oma esimese projekti, mis tuleks vastu võtta. Need projektid määratakse sageli meie projektijuhtimissüsteemi kaudu. Saadame e-kirjade abil välja automaatsed päringud paljudele sarnaste oskustega tõlkijatele ja tavaliselt saab töö esimene kinnitaja. Alguses ei maksa eeldada suurt töökoormust, sest projektijuhid, kes töid jagavad, sind veel ei tunne ega ole saavutanud sinuga sujuvat töösuhet. Meie töömeetoditega harjumine võib võtta natukene aega. Kui nii sina kui ka tõlkebüroo olete koostööga rahul, siis tavaliselt töömaht ajapikku suureneb. Kui sa päringuid ei saa, siis saada meile palun meeldetuletus, et oled olemas ja valmis võtma uusi projekte. Tavaliselt sellisest väiksest meeldetuletusest piisab ja meie projektijuhid hakkavad saatma sulle rohkem tööpakkumisi.

Kokkuvõtteks...

Oleme andnud ülevaate enam-vähem kõigest, mida meie meeskonnaga liitumiseks vaja teada. Me teame, et uue ameti õppimine pole alati kerge ja vahel võib see olla frustreeriv ja segadusse ajav. Mis plaanid sul ka poleks, loodame, et oleme sulle vähemalt andnud mõned kasulikud soovitused oma karjääri kavandamiseks. Kui sul on täiendavaid küsimusi või ettepanekuid, võta meiega julgesti ühendust aadressil cv@interlex.ee.