Kuidas tellida tõlketeenust

Teenuste müümisel lähtutakase tavaliselt traditsiooniliselt väljakujunenud tavadest, standarditest ja omavahelistest kokkulepetest. Kuidas ära tunda, et sisse ostetud tõlketeenus aitab sinu ettevõtet ja vastab ootustele ning võimalustele.

Pikaaegne kogemus tõlketeenuste müümisel on õpetanud pakkuma ainult seda teenust, milleks võimeid on piisavalt ja küsima raha ainult selle töö eest, mida tegelikult teeme. Pakkumusi tehes analüüsime kliendi vajadust, töö eesmärki ja mahtusid. Turul on palju väga erineva kvalifikatsiooni, võimekuse ja kogemusega tõlketeenuste pakkujaid ja sinul teenuse ostjana ei ole lihtne otsustada, kuidas ja kellelt tõlketeenust osta.

Pakun välja kolm lihtsat nõuannet, millest lähtuda enne tõlketeenuse tellimist.

1. Kuidas arvestada töö mahtu

Kui sul on vajadus tõlkida materjale, mis on originaalselt mitmetes erinevates failivormingutes nagu PDF, PNG, INDDXML, HTML, XLS,DOC, jne, siis sinu tavapäraseid tehnilisi tekstitöötlusprogramme kasutades ei pruugi sa osata päris täpselt välja selgitada, kui suur on tõlgitava teksti maht tähemärkide või sõnaarvestuse järgi.

PANE TÄHELE! Tõlkebüroo ei tohiks küsida tasu numbrite, loendi sümbolite, üleliigsete tühikute, standardsete mõõtühikute, jms eest, mida ei tõlgita. Tõlketehnoloogiat kasutades on võimalik kogu mittetõlgitav osa tekstist väga täpselt välja arvutada. Kui on tegemist lokaliseerimisega ehk teksti kohandamisega kohalikele oludele, siis käib mahuarvestus pisut teisiti, muudetakse mõõtühikuid jms ning arvesse võetakse ka sisulist tööd terminitega.

Soovitan alati küsida pakkumust algteksti mahule. Unusta ära need pakkujad, kes ütlevad, et nad ei tea, kui pikaks tõlge läheb, et lõpphind selgub pärast tõlkimist jne. Kui sul on olemas tekst, mida on tõlkida vaja ja korrektne lähteülesanne paigas, siis saab väga täpselt tööde mahu, maksumuse ning tähtaja välja arvestada.

2. Failiformaat

Kui algtekst on näiteks PDF vormingus, siis anna kindlasti tõlkebüroole teada, millisel kujul soovid saada tõlget, kas samuti PDF-is või hoopis MS Wordis näiteks. Selline info on oluline, sest nutikas tõlkebüroo ei konverteeri faile enne tõlkimist Wordi vaid töötab PDF-idega. See tagab kiire tõlkeprotsessi ja säilitab failide algformaadi muutumatuna. Kuid selliselt tõlgitud tekstist ei saa sa hiljem lihtsal moel, kujundusteenust tellimata, sarnase kujundusega Wordi faile. Seega, teavita tõlkebürood alati oma soovidest lõppformaadi osas! Mõnikord ei saa olemasolevast PDFist teha ühe konvertimisega uut faili ja vaja on lisatööd.

Veebisaidi tõlgete jaoks ei ole vaja konvertida tekste MS Wordi! Veebitekste saab tõlkida ka XML, HTML, PO jt vormingutes. Lisaks on veel mitmeid teisi tehnilisii lahendusi, kuidas pääseda mõttetust kopeeri-kleebi käsitööst veebitekstide tõlkimiseks ettevalmistamisel. Üks asi on tõlkimisele kuluv aeg, olgu, see on täielikult tõlkebüroo asi, aga võta arvesse iseenda töö mahtu mitmekeelse veebi haldamisel. Kui sul juhtumisi on plaanis avaldada näiteks 9-keelne veebisait, siis sinu esimene küsimus võiks olla: Kuidas hakkan oma mitmekeelset veebisaiti tulevikus haldama? Kas minu veebisaidi kasutajaliidesel on veebitekstide haldamine kiire ja mugav? Kui tellid tõlke Wordis, siis tasub mõelda, kes sisestab tõlked veebi. Kelle tööaeg see on ja mis raha eest? Ja kui tekstid aja jooksul muutmist vajavad, siis kuidas seda teha võimalikult kiiresti ja täpselt? Tasub mõelda! Vali tõlkepartneriks büroo, kes töötab ka veebipõhiste failiformaatidega, mõtleb kaasa ja oskab anda nõu võimalike variantide vahel valimiseks. Esialgne investeering võib olla suurem, kuid hilisem ajaline kulu ja sinu enda töömaht on kindlasti väiksem, lõpptulemusena hoiad siiski raha kokku.

3. Hind

ÄRA KÜSI OMA TÖÖLE VAID ÜHE LK HINDA, sest see ei näita, mis on sinu tellimuse lõpphind. Küsi hinda kogu projektile! Sõlmi pikemaaegseid lepinguid ühe partneriga, siis saad soodustust korduvatelt tekstidelt, samuti on sellisel juhul ka tekstide stiil ühtlane. Küsi hinda pigem sõnapõhise arvestuse alusel, see on maailmas oluliselt laiemalt levinud ja hoopis läbipaistvam arvestus. Küsi tõlkepartnerilt nõu enne projekti lähteülesande andmist, kuidas enda maja sees oma tööd hallata. Kliendina ei pea sa seda ise välja mõtlema.

Just need kolm eespool kirjeldatud töövõtet – tekstide korrektne mahuarvestus, erinevate failiformaatidede tehniline lugemis-ja käsitlemisoskus ja tõlkemahu arvestamise põhimõtted – annavad nutikale büroole võimaluse arvestada töömahtu ja selleks kuluvat aega täpselt, seda tasub arvesse võtta.

Muidugi ei saa ma märkimata jätta, et tõlkebüroo teeb tööd ja soovib selle töö eest ka tasustatud saada. Nii nagu sina soovid oma töö eest õiglast tasu saada, nii soovib seda ka tõlkebüroo töötaja. Ehk siis, igal teenusel on hinnalipik küljes ja üldjuhul kajastab see ka tehtud töö hulka, kvaliteeti, selleks kuluvat aega ja muud sellega seonduvat.

Tehnoloogilised võimalused aega ja raha säästa on siiski täna suuremad kui kunagi varem. Edukateks ja tublideks, ehk siis tuleviku tegijateks, peame tehnoloogiliselt ajaga sammu pidavaid või ajast ees olevaid ettevõtteid. Otsige seda omadust ka tõlkebüroo juures, keda oma partneriks valite. Astuge välja MS Wordil põhinevast maailmast moodsama tehnilisi lahendusi kasutava maailma poole, kus kommunikatsioonil on väga tähtis roll sealhulgas ka tõlgitud kommunikatsioonil.

Elis

kliendisuhete juht
Interlex 2024