Kuidas tõlkida kodulehte?

01. veebruar 2021

Kodulehe tõlkimisega on kokku puutunud pea kõik veebitoimetajad ja turundusinimesed. Paljudel Eesti ettevõtetel on veebileht tõlgitud tavaliselt inglise ja vene keelde, kuid mõnel ka soome, saksa ja muudessegi keeltesse. Pealtnäha lihtsana näiv veebilehe tõlgete tellimine aga kätkeb endas varjatud ohtusid.

Mis võib kodulehe tõlkimisel valesti minna?

Peamine põhjus, miks kodulehe tõlge ei tule piisavalt hea, on see, et tõlgitakse kontekstist väljarebitud teksti, mis tõstetakse veebi lihtsalt tagasi ja loodetakse parimat. Näiteks saadetakse tõlkesse kodulehe tekst MS Wordi failis. See tähendab, et tõlge tuleb teha väljaspool konteksti lause- ja/või hullemal juhul sõnahaaval. Sellisel viisil on pea võimatu arvestada kodulehe kujundust, kasutajateekonda ja selle loogikat. Samuti võtab tekstide tagasikopeerimine Wordist kasutajaliidesesse aega ja seejuures võib välja tulla, et nii mõnigi tõlge ei mahu disaini või mõni osa tekstist on lausa toores (sest mis ühes keeles on hea ja ladus lugeda, võib tõlkes kaotada oma lihtsuse ja kõlab kentsakalt). Kui saata veebitekst tõlkesse tervikuna HTML-/XML-/JSON-failis, siis vähemalt teksti veebilehele tagasi tõstmine on kiirem, kuigi konteksti puudumise mure kimbutab tõlkijat endiselt.

Tõlkimine sisuhaldussüsteemis

Tõlkida on võimalik ka otse sisuhaldussüsteemis, kuid siis ei saa töö tegemisel kasutada tõlkemälu koos integreeritud erialasõnastikuga (eraldi kõrvale vaadata loomulikult saab) ja enamasti võtab selliselt töötamine pea kolm korda kauem aega kui ühes failis töötamine. Lisaks ei jää tekstidest ja nende versioonidest alles ühtegi jälge (tekstidokumenti), sest kogu tegevus on toimunud otse veebis ning ülevaade uuendustest ja versioonierinevustest puudub.

Spetsiaalne tõlketarkvara CMSile

Veebilehtede lokaliseerimiseks saab kasutada ka spetsiaalset tarkvara, millest mõnda on võimalik isegi sisuhaldussüsteemi külge liita. See võimaldab tõlkijatel töötada otse veebis ja iga sõna ning lause tõlkimisel alati mugavalt vaadata konteksti ja disaini.

Ainuke probleem sisseehitatud tõlkeprogrammiga on, et selle kasutussevõtmine nõuab tehnilist ettevalmistust veebihaldurilt, tekstide koostajatelt ning ka tõlkijatelt ja selle tööriista kasutamine ning haldamine on kuutasupõhine. Mõnel juhul tasub kaaluda või vähemalt testida, kas selline lahendus võiks olla just sinu veebisaidi jaoks sobiv.

Tüüpiline veebisaidi tõlkeprotsess

1. Tekst võetakse veebist välja
2. Tehakse tõlge ja toimetamine
3. Tõlgitud tekst tõstetakse veebilehele üles
4. Loodetakse, et tõlge sobitub disaini ja täidab oma eesmärki

Kõik on väga õige ja suures plaanis see töö nii käibki, kuid mina lisan tavaliselt sellele juurde veel kaks olulist tööetappi, mis annavad mulle julguse tagada, et veebileht on võõrkeelde tõlgituna hea ja täidab oma lõppeesmärki.

Enne tõlketöödega alustamist

Tõlgetele eesmärkide seadmine ja riskiennetustööd. Korralik ettevalmistus aitab vältida hilisemaid suuremahulisi vigade parandusi, tööde ajalist valearvestust ja muid ootamatuid tehnilisi jamasid. Tööle eesmärgi seadmine võimaldab tõlkijale ja toimetajale seada paika väga täpsed tööjuhised, mh ka tõlkemälu, erialasõnavara, otsingumootori jaoks ette nähtud sõnade loendi ja kaubamärgi stiilijuhendi. Ilma kõige selleta tagab vaid pime lootus hea tulemuse.

Pärast tõlgete veebi tõstmist

Tõlgete testimine veebis eesmärgiga vaadelda tulemust kontekstis ja teha keeleline viimistlus. Isegi kui tekst on hästi tõlgitud ja kõiki juhiseid ning keelevara sai töö käigus järgitud, on tõlgete kontekstis testimine ikkagi vajalik. Selle käigus kontrollitakse teksti funktsionaalsust, lähtudes projekti alguses püsitatud tööde eesmärgist. Testimise käigus saab hea arusaama sellest, kuidas kasutaja lehel liikleb, ning annab julguse kinnitada töö õnnestumist või teha parendusettepanekuid teksti sisulise sobivuse ja arusaadavuse kohta (vajaduse korral ka veebilehe kasutatavuse (UX) kohta).

Eduka veebilehe tõlkeprojekti tööetapid

1. Tekst võetakse veebist välja
2. Koostatakse tööjuhised ja pannakse kokku vajalik keelevara
3. Tehakse tõlked, pidades silmas tööle seatud eesmärke
4. Tõlgitud tekst tõstetakse veebilehele üles
5. Keeleline testimine, muudatuste tegemine ja viimase lihvi andmine
6. Saab olla kindel, et tõlked said head ja täidavad eesmärki

Olenemata veebisaidi mahukusest ja alamlehtede arvust, toimib veebi tõlkeprotsess alati sarnaselt – isegi siis, kui tekstid ja selle tõlkeversioon vajavad pidevat täiendamist ning uuendamist. Sellisel juhul on tegemist jätkuprojektiga, mille puhul on eriti oluline paika seda kindlad tööprotsessid, et uue sisu tootmist ja selle tõlkimist saaks hallata optimeeritult ning targalt.

Kokkuvõtteks

Kodulehe sisutekstide ja väärtuspakkumise tõlkimisel on oluline, et tõlgitud sõnum kõnetab lugejat. Pole mõtet veebisaidi sisu lihtsalt ära tõlkida, ilma seda kontekstis kontrollimata. Veebi tõlkimise puhul on tähtis tabada konteksti. Sellepärast on vajalik teha eeltööd enne tõlkimise alustamist ja pärast tõlkimist tekste veebis testida. Õige tööprotsess tagab hea tulemuse. Tegelikult peaks selliselt tõlkima kõiki tekste, mis lähevad laiemale avalikkusele avaldamiseks. Kehtib vana mõttetera „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“.


Nele Koduvere

Nele Koduvere

arendusjuht

Tõlkevaldkond on mitmekesine ja põnev, sest keeled on kõige aluseks. Tänu sellele, et tõlketeenust vajavad eri suurusega organisatsioonid kõigist eluvaldkondadest, ei lähe tööelu kunagi igavaks. Iga klient on eriline ja igaühelt on tohutult palju õppida. Mõõda, analüüsi ja katseta on minu parimad sõbrad.