Tõlkeõpetuse üliõpilasi ootavad sügisel uued stipendiumivõimalused

Tõlkebüroo Interlex ja TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž sõlmisid koostöölepingu, mille alusel kuulutatakse välja kaks uut stipendiumit tõlkeõpetuse õppekava üliõpilastele.

  • Üks 1200 euro suurune stipendium tõlkeõpetuse õppekava magistrandile, kes uurib magistritöös masintõlke probleemide ja arengutega seotud küsimusi. Lisaks stipendiumile pakutakse võimalust viia läbi praktilist uurimistööd Interlexi tõlkebüroo masintõlkemootoritega.
  • Üks 400 euro suurune motivatsioonistipendium magistritöö kirjutamise toetamiseks. Kandideerima oodatakse teise aasta tõlkeõpetuse magistrante ja eelistatud on majanduslikult raskemas olukorras olevad üliõpilased.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ning majanduslik olukord. Stipendiumi saaja valib välja Interlexi tõlkebüroo, võttes arvesse motivatsioonikirja ja uurimistöö kavandit ning ülikooli soovitusi.

Tõlkebüroo Interlex on TÜ tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonna pikaajaline koostööpartner, kelle juures on paljud üliõpilased leidnud praktikakoha ja nii mõnelgi on pärast lõpetamist avanenud võimalus ettevõttesse tööle asuda.

Interlexi tegevjuhi Inge Rätsepa sõnul küpses mõte toetada noori, kes plaanivad siduda oma karjääri tõlkevaldkonnaga, juba ammu: „Loodame, et meie stipendium ühest küljest motiveerib tudengit oma õpinguid lõpule viima, teisalt suurendab huvi põhjalikuks uurimistööks masintõlke teemal. Masintõlge on hoolimata oma pikast east Eesti turul siiski uudne ja üsna vastuolulise mainega. Ärgitades noori just seda teemat uurima, aitame luua paremat keskkonda, kus lisaks teistele tõlketööriistadele saaks ka masintõlkest tõlkija igapäevatöö loomulik abimees. Samuti loodame, et noore tõlkija teekond professionaaliks on kiirem ja kergem, kui teda toetab turul kogenud tõlkebüroo.“

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avatuks septembris 2021.

Lisainfo: TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledž

Elis

kliendisuhete juht
Interlex 2024