Kuidas luua sujuvat tõlkeprotsessi?

26. aprill 2023

Kuigi tehisintellekt ja sellega seoses ka erinevad tõlkerakendused on teinud suure arenguhüppe, siis on inimese roll tõlkeprotsessis endiselt oluline – hästi läbimõeldud ja usaldusväärne tõlkeprotsess säästab suure tõenäosusega nii teie aega kui ka raha. Samuti tagab tõlkimise tark korraldamine tõlgete parema kvaliteedi. Jagame näpunäiteid, kuidas rakendada tõlkimise töövood ettevõtte kommunikatsiooniprotsessi sisse. Toimiv kommunikatsioon koostöös sujuva tõlkekorraldusega kindlustab, et teie teenused ja tooted jõuavad võimalikult paljude klientideni ka kodust kaugemal.

Tehke endale selgeks, mis on tõlkimise eesmärk ja kvaliteedinõuded

Alustage info kogumisest. Uurige, kuidas on teie organisatsioonis seni tõlketeenust tellitud, mida tõlgitakse ja miks tõlgitakse. Otsustage ära, millistesse keeltesse soovite tõlkida, millist tüüpi sisu on vaja tõlkida, määratlege tõlke sihtrühmad. Esimene samm hästi toimiva protsessi loomisel on püstitada tõlketeenuse ostmise eesmärgid ja nõuded tellitud tõlketekstide kvaliteedile. Oluline on paika panna ka tõlketeenuste tellimise ajagraafikud ja eelarve.

Valige meelepärane töövoog

Kui eeltöö on tehtud, st olete tõlketeenuse eesmärgid ja nõuded enda jaoks paika pannud, on aeg valida tõlkimise töövood. Räägime lähemalt kolmest peamisest tõlketöövoost: puhas masintõlge, inimtõlge, kahe eelneva kombinatsioon. 

  • Puhas masintõlge on kiire ja kulutõhus, kuid tõlke kvaliteet on masintõlke puhul ennustamatu ja ebaühtlane. 
  • Inimtõlge on traditsiooniline tõlkimise viis, mille kvaliteet on endiselt kõige kõrgem, kuid see võib olla aeganõudev ja kallis. 
  • Kombinatsioon mõlemast ehk järeltoimetatud masintõlge, mille puhul tõlkespetsialist kontrollib masintõlke väljundi üle ja toimetab seda vajadusel, on tõenäoliselt kõige kuluefektiivsem tõlkimise viis. Masintõlke järeltoimetamise kohta leiate rohkem infot meie selleteemalisest blogipostitusest

Loomulikult võite kasutada mitut tõlkimise töövoogu, näiteks turundustekstide ja lepingute tõlkimiseks inimtõlget (tõlge + toimetamine + korrektuur), tehniliste tekstide tõlkimiseks masintõlke järeltoimetamist ja vähetähtsate, peamiselt vaid arusaamist vajavate tekstide jaoks võite kasutada masintõlget.

Valige sobiv tõlketeenuse pakkuja

Kui olete otsustanud, milliseid tõlkimise töövoogusid soovite kasutada, tuleks järgmiseks mõelda töö teostamisele ehk et on aeg asuda valima tõlketeenuse pakkujat. Valikuid on mitmeid – vabakutseline tõlkija, tõlkebüroo või ka mõni veebipõhine tõlkerakendus. 

  • Vabakutseline tõlkija on üldjuhul kõige soodsam valik, kuid tal võivad puududa tööks vajalikud ressursid ja ta ei pruugi olla teie jaoks alati vaba. 
  • Tõlkebüroost on võimalik osta üldjuhul kõige laiemat teenuste valikut, sealhulgas ka projektijuhtimise teenust, kvaliteedikontrolli ja järeltoimetamise teenust, kuid tulenevalt teenuste mahust on tõlkebüroo ka üldiselt kõige kallim valik. 
  • Veebipõhised tõlkerakendused pakuvad kliendile kiiret ja odavat lahendust, kuid siin on probleemiks, et klient ei tea, milliseid töövoogusid veebirakendus kasutab ja kui usaldusväärsed on kasutusel olevad turvameetmed.

Parima teenuse saamiseks soovitame kasutada tõlkebürood, kellel on oskused ja võimalused tõlkeprotsessi koostöös teiega ja vastavalt teie vajadustele üles ehitada. Tõlkebüroo spetsialistid oskavad hinnata esimeses sammus seatud eesmärkide ja nõuete asjakohasust ning aidata teil otsustada, kas valitud tõlketöövood on teie tekstide jaoks parimad. Ka suudavad tõlkebürood erinevaid tõlketehnoloogiaid (tõlgete haldamisest, tõlkimisest kuni masintõlkeni) rakendades pakkuda konkurentsivõimelist hinda.

Looge stiilijuhend ja terminibaas

Kvaliteet saab alati alguse headest juhenditest, sama on ka tõlkekvaliteediga. Tõlgete kvaliteedi kontrollimiseks ja tagamiseks soovitame luua stiilijuhendid ja terminibaasid. Nende koostamine nõuab küll aega ja pühendumist, aga põhjalik stiilijuhend ja terminibaasid kindlustavad, et hilisemad tõlked on täpsed, ühtlased ja vastavad teie ootustele. Siin saate appi paluda tõlkebüroo või mõne vabakutselise keeleeksperdi, kelle varasem kogemus stiilijuhendite ja terminibaaside loomisel muudab protsessi teie jaoks kiiremaks ja sujuvamaks.

Kasutage automatiseeritud kvaliteedikontrollirakendusi

Tõlgete kvaliteedi kontrollimiseks ja mõõtmiseks tuleks rakendada automatiseeritud kontrolli. Seda saab korraldada majasiseselt, aga võib ka teenusena sisse osta. Näiteks üks partner tõlgib ja teine teeb tehtud töödele pistelist kvaliteedikontrolli. Kindlasti tasub muretseda endale kvaliteedikontrolli tarkvara või nõuda, et tõlkepartner sellega töötaks. Kaks kõige laialdasemalt kasutatavat kvaliteedikontrolli tarkvara on Xbench ja Verifika (lisaks tõlketööriistasisestele QA-tööriistadele). 

Tõlgete ühtsust ja täpsust aitab hoida tõlkeabitarkvara kasutamine. See tarkvara salvestab kõik tõlked tõlkemällu, tänu millele on ühtsuse hoidmine kõikide tõlgitud tekstide vahel lihtne. Tõlkeabitarkvarade valik on lai, mõned populaarsemad näited on Phrase, Trados Studio ja memoQ. Õnneks on tekstide toimetamine, tõlkeabitarkvara kasutamine ja tõlkemälu kogumine tõlkijate ja tõlkebüroode igapäevatöö osa ning nad oskavad ka selles osas teid juhendada ja aidata.

Andke tagasisidet

See on tõlkeprotsessi kõige raskem osa. Kahjuks ainult juhenditest ja eeskirjadest ei piisa, seega on väga oluline, et panete oma tõlkepartneriga paika ka tagasisideahela. See tähendab tõlgete kvaliteedi kohta regulaarset tagasiside andmist, probleemide või muredega tegelemist ning protsessi parendamise arutamist. Regulaarne suhtlus tagab, et tõlkeprotsess on pidevas arengus ning tõlked vastavad teie ootustele ja nõuetele.

Iga algus on raske. Aga kui olete tänaseks jõudnud järeldusele, et senine koostöövorm tõlkepartneriga ei toimi või teil pole ülevaadet oma tõlkekuludest ja tõlkeprotsessist, siis soovitame kindlasti teha „restardi“. Tõlkeprotsessi teadlik kavandamine vähendab teie tulevikuprobleeme, teenuse tellimine on sujuv, teie tõlkepartner on kursis teie vajadustega ja teie saate rahulikult tegeleda ettevõtte kasvatamise ja uute turgudeni jõudmisega. Loomulikult nõuab hästi toimiva tõlkeprotsessi loomine aega ning avatud kaartidega koostööd, kuid kui olete nõus sellesse panustama, on tulemused seda väärt.

Kui soovite nõu oma ettevõtte tõlkeprotsessi loomisel, siis võtke ühendust. Koos jõuame just teile kõige paremini sobiva lahenduseni!

Rutt Mäeots

Rutt Mäeots

vanemprojektijuht

interlex@interlex.ee

Olen eelnevalt pikalt töötanud filmi- ja raamatuvaldkonnas. Need kaks maailma on üpris erinevad, kuid õige inimese käes saab kahest asjast üks ilus tervik. Nii ka minu igapäevatöös: olen vahelüliks kliendile ja tõlkijatele - aitan, nõustan, korraldan. Ning kõige selle lõpplahendusena sünnivad suurepärased tulemused.